fitting-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fitting-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fitting-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fitting-shop.

Từ điển Anh Việt

  • fitting-shop

    /'fitiɳʃɔp/

    * danh từ

    xưởng lắp ráp