finis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finis.

Từ điển Anh Việt

  • finis

    /'fainis/

    * danh từ, chỉ số ít

    hết (viết ở cuối sách)

    sự kết liễu, sự tận số

Từ điển Anh Anh - Wordnet