finishing tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finishing tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finishing tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finishing tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • finishing tool

  * kỹ thuật

  dụng cụ hoàn chỉnh

  cơ khí & công trình:

  dao tiện tinh

  dụng cụ gia công tinh