finale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finale.

Từ điển Anh Việt

 • finale

  /fi'nɑ:li/

  * danh từ

  đoạn cuối (cuộc chạy đua...)

  (âm nhạc) chương cuối

  (sân khấu) màn chót

  sự việc cuối cùng; sự kết thúc; phần kết thúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • finale

  the closing section of a musical composition

  Synonyms: coda

  the concluding part of any performance

  Synonyms: close, closing curtain, finis

  Similar:

  stopping point: the temporal end; the concluding time

  the stopping point of each round was signaled by a bell

  the market was up at the finish

  they were playing better at the close of the season

  Synonyms: finis, finish, last, conclusion, close