control valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • control valve

  * kỹ thuật

  rãnh điều khiển

  van điều chỉnh

  van điều khiển

  van điều tiết

  van kiểm tra