control tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • control tape

  * kỹ thuật

  băng điều khiển

  cần điều khiển

  cần lái

  giao thông & vận tải:

  cột vô lăng điều khiển