chemical balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chemical balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chemical balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chemical balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chemical balance

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  cân bằng hóa học

  cân thí nghiệm (hóa)

  vật lý:

  cân phân tích hóa chất

  cân thí nghiệm

  sự cân bằng hóa học

  xây dựng:

  sực cân bằng hóa học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chemical balance

  Similar:

  analytical balance: a beam balance of great precision used in quantitative chemical analysis