capital of mozambique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of mozambique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of mozambique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of mozambique.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of mozambique

    Similar:

    maputo: the capital and largest city of Mozambique

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).