capital of guatemala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of guatemala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of guatemala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of guatemala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of guatemala

    Similar:

    guatemala city: the capital and largest city of Guatemala

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).