capital of costa rica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of costa rica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of costa rica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of costa rica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of costa rica

    Similar:

    san jose: the capital and largest city of Costa Rica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).