bulge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bulge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bulge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bulge.

Từ điển Anh Việt

 • bulge

  /bʌldʤ/

  * danh từ

  chỗ phình, chỗ phồng, chỗ lồi ra

  (thương nghiệp), (thông tục) sự tăng tạm thời (số lượng, chất lượng); sự nêu giá

  (hàng hải) đáy tàu

  the bulge (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thế lợi, ưu thế

  to have the bulge on somebody: nắm ưu thế hơn ai

  * động từ

  phồng ra; làm phồng lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet