bubble transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bubble transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bubble transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bubble transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bubble transfer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch chuyển bọt từ