brag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brag.

Từ điển Anh Việt

 • brag

  /bræg/

  * danh từ

  sự khoe khoang khoác lác

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người khoe khoang khoác lác ((cũng) braggadocio)

  * động từ

  khoe khoang khoác lác

Từ điển Anh Anh - Wordnet