boast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boast.

Từ điển Anh Việt

 • boast

  /boust/

  * danh từ

  lời nói khoác

  sự khoe khoang

  to make boast of something: khoe khoang cái gì

  niềm tự kiêu, niềm kiêu hãnh

  great boast, small roast

  (tục ngữ) trăm voi không được bát nước xáo

  * danh từ

  khoe khoang, khoác lác

  tự kiêu, lấy làm kiêu hãnh (về cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boast

  * kỹ thuật

  tàu

  xây dựng:

  đi tàu

  đi thuyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet