braginskii notation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braginskii notation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braginskii notation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braginskii notation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braginskii notation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ký hiệu Braginskii