brage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brage

    Similar:

    bragi: (Norse mythology) god of poetry and music; son of Odin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).