bid proposals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bid proposals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bid proposals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bid proposals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bid proposals

    * kinh tế

    phương án mời thầu