bath atmosphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bath atmosphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bath atmosphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bath atmosphere.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bath atmosphere

    * kỹ thuật

    môi trường khí trong bể