bank gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bank gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bank gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bank gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bank gravel

    * kỹ thuật

    sỏi ở bờ sông

    cơ khí & công trình:

    sỏi sông

Từ điển Anh Anh - Wordnet