array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của array.

Từ điển Anh Việt

 • array

  /ə'rei/

  * danh từ

  sự dàn trận, sự bày binh bố trận

  lực lượng quân đội

  dãy sắp xếp ngay ngắn; hàng ngũ chỉnh tề

  an array of bottles and glasses: một dãy những chai cốc sắp xếp ngăn nắp

  (pháp lý) danh sách hội thẩm

  (thơ ca) quần áo, đồ trang điểm

  (điện học) mạng anten ((cũng) antenna array)

  * ngoại động từ

  mặc quần áo, diện; trang điểm ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to array onself in one's finest clothes: mặc những quần áo đẹp nhất

  sắp hàng, dàn hàng; dàn trận

  to array forces: (quân sự) dàn lực lượng, dàn trận, bày binh bố trận

  (pháp lý) lập danh sách (các vị hội thẩm)

  to array a panel: lập danh sách các vị hội thẩm

 • array

  (Tech) giàn, mạng; dẫy số, bảng; hàng; mảng; hệ thống, hệ

 • array

  bảng, dãy sắp xếp; (máy tính) mảng

  frequency a. dãy tần số

  rectanggular a. bảng chữ nhật

  square a. bảng vuông

  two-way a. bảng hai lối vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • array

  * kinh tế

  dãy số

  * kỹ thuật

  bảng

  chuỗi

  dàn

  dãy

  giàn

  lớp vảy

  ma trận

  mảng

  mạng

  toán & tin:

  dãy (sắp xếp)

  điện tử & viễn thông:

  dãy chuỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • array

  an orderly arrangement

  an array of troops in battle order

  an impressive display

  it was a bewildering array of books

  his tools were in an orderly array on the basement wall

  especially fine or decorative clothing

  Synonyms: raiment, regalia

  an arrangement of aerials spaced to give desired directional characteristics

  Similar:

  range: lay out orderly or logically in a line or as if in a line

  lay out the clothes

  lay out the arguments

  Synonyms: lay out, set out

  align: align oneself with a group or a way of thinking