approach path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approach path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approach path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approach path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approach path

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường tiếp cận

Từ điển Anh Anh - Wordnet