approach viaduct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approach viaduct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approach viaduct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approach viaduct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approach viaduct

    * kỹ thuật

    cầu dẫn

    xây dựng:

    cầu cạn dẫn vào