approach road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approach road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approach road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approach road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approach road

  * kỹ thuật

  đường dẫn

  đường dẫn lên cầu

  đường dẫn vào ga

  đường đến

  đường nhánh

  đường rẽ

  xây dựng:

  đường lêu cầu

  cơ khí & công trình:

  đường tới