approach span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approach span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approach span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approach span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • approach span

  * kỹ thuật

  cầu dẫn

  nhịp bờ

  nhịp gần bờ

  xây dựng:

  nhịp dẫn

  nhịp dẫn vào cầu