accounting management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accounting management

  * kinh tế

  quản lý kế toán

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự quản trị kế toán