nhiều tủy sống trong Tiếng Anh là gì?

nhiều tủy sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều tủy sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều tủy sống

    * ttừ

    pithy