nhiều màu trong Tiếng Anh là gì?

nhiều màu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều màu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều màu

    * dtừ

    pleochroism

    * ttừ

    multicoloured, party-coloured, particoloured, pleochroic, motley