nhiều âm trong Tiếng Anh là gì?

nhiều âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhiều âm

    * dtừ

    polyphony

    * ttừ

    polyphonic