nhiều lời trong Tiếng Anh là gì?

nhiều lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhiều lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhiều lời

  * ttừ

  garrulous; loquacious, talkative

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhiều lời

  * adj

  garrulous; loquacious

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhiều lời

  garrulous, loquacious