nói ngập ngừng trong Tiếng Anh là gì?

nói ngập ngừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói ngập ngừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói ngập ngừng

    * nđtừ

    falter

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói ngập ngừng

    to speak with a halt