nói bậy trong Tiếng Anh là gì?

nói bậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói bậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói bậy

  to talk nonsense/rubbish; to speak at random

  thà im lặng còn hơn nói bậy it's better to keep silent than to talk nonsense

  xem nói sai

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói bậy

  * verb

  to talk nonsense

  lời nói bậy bạ: foolish nonsense

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói bậy

  to talk nonsense