gài móc trong Tiếng Anh là gì?

gài móc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài móc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài móc

    * đtừ loop