gài bẫy trong Tiếng Anh là gì?

gài bẫy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài bẫy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gài bẫy

  xem bẫy 2

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gài bẫy

  * verb

  to lay a smare; to set a trap

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gài bẫy

  to lay a snare, set a trap