gài cúc trong Tiếng Anh là gì?

gài cúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài cúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài cúc

    xem gài nút