gài ghim trong Tiếng Anh là gì?

gài ghim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài ghim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài ghim

    to pin