welsh rarebit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh rarebit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh rarebit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh rarebit.

Từ điển Anh Việt

  • welsh rarebit

    * danh từ

    món phó mát nóng chảy quết bánh mì nướng

Từ điển Anh Anh - Wordnet