welsh corgi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh corgi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh corgi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh corgi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh corgi

    Similar:

    corgi: either of two Welsh breeds of long-bodied short-legged dogs with erect ears and a fox-like head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).