welsh mortgage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh mortgage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh mortgage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh mortgage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welsh mortgage

    * kinh tế

    thế chấp chạy nợ