welsh springer spaniel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh springer spaniel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh springer spaniel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh springer spaniel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh springer spaniel

    a red-and-white breed slightly smaller than the English springer spaniel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).