welsh pony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh pony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh pony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh pony.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh pony

    breed of small ponies originally from Wales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).