welsh black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh black.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh black

    Similar:

    welsh: a breed of dual-purpose cattle developed in Wales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).