welsh dresser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh dresser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh dresser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh dresser.

Từ điển Anh Việt

  • welsh dresser

    * danh từ

    (Welsh dresser) loại tủ có các ngăn tủ và ngăn kéo ở phần dưới và các giá đựng ở phần trên