welsh poppy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh poppy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh poppy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh poppy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh poppy

    widely cultivated west European plant with showy pale yellow flowers

    Synonyms: Meconopsis cambrica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).