welsh terrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh terrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh terrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh terrier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welsh terrier

    wire-haired terrier resembling Airedales but smaller; developed in Wales for hunting

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).