welshwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welshwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welshwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welshwoman.

Từ điển Anh Việt

  • welshwoman

    * danh từ

    người phụ nữ bản xứ của xứ Wales