walking rein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking rein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking rein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking rein.

Từ điển Anh Việt

  • walking rein

    * danh từ

    dây buộc vào bộ đai nhẹ của trẻ em nhỏ đang tập đi