walking-match nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-match nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-match giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-match.

Từ điển Anh Việt

  • walking-match

    * danh từ

    (thể thao) cuộc thi đi bộ