walking-dress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-dress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-dress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-dress.

Từ điển Anh Việt

  • walking-dress

    /'wɔ:kiɳdes/

    * danh từ

    quần áo mặc đi phố