walking-orders nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-orders nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-orders giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-orders.

Từ điển Anh Việt

 • walking-orders

  /'wɔ:kiɳ'peipəz/ (walking-orders) /'wɔ:kiɳ'ɔ:dəz/ (walking-ticket) /'wɔ:kiɳ'tikit/

  orders)

  /'wɔ:kiɳ'ɔ:dəz/ (walking-ticket)

  /'wɔ:kiɳ'tikit/

  * danh từ số nhiều

  (thông tục) to get the walking-papers bị đuổi, bị mất việc