walking-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-out.

Từ điển Anh Việt

  • walking-out

    * danh từ

    sự đi ra ngoài (đi dạo)

    walking-out dress: lễ phục (chủ yếu của gia nhân)